Ngày 18/10, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội về thực hiện đề tài Chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (Chương trình Tây Bắc) do GS.TS Mai Trọng Nhuận, ĐHQG Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở Khoa học - Công nghệ, Tài nguyên - môi trường, Kế hoạch và đầu tư, NN&PTNT, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và đào tạo, Văn hoá - thể thao và du lịch; lãnh đạo UBND các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong và thành phố Hoà Bình.


Nằm trong chương trình, đoàn công tác sẽ khảo sát, nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hoà Bình.

Tại buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh đã thông báo tóm tắt một số thành tựu, kết quả ứng dụng KHCN vào thực tiễn phát triển KTXH của tỉnh thời gian qua. Trong đó, có sự đóng góp, tác động của các đề tài, dự án thuộc Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013 - 2018 đã và đang triển khai tại tỉnh thời gian qua... Đồng thời, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, các địa phương đã và đang triển khai các đề tài, dự án thuộc Chương trình Tây Bắc của tỉnh cũng đã tham gia trao đổi, làm rõ thêm một số thành tựu, kết quả đạt được và những kiến nghị cần được nghiên cứu, xem xét giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án thuộc chương trình Tây Bắc ở các địa phương trong thời gian tới.

 Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả, thành tựu của tỉnh đạt được trong thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013 - 2018 đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kết quả thu được từ việc tổ chức khảo sát, nghiên cứu thực hiện đề tài "Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2019 - 2025” của đoàn công tác sẽ góp phần đề xuất các giải pháp quan trọng phục vụ định hướng đầu tư, liên kết vùng nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc nói chung, trong đó có tỉnh Hoà Bình nói riêng cũng như cung cấp các luận chứng khoa học và thực tiễn quan trọng để Chính phủ định hướng chính sách nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức giai đoạn 2019 - 2025 cho vùng Tây Bắc.

Nằm trong chương trình công tác, ngày 19/10, đoàn sẽ đi khảo sát khu vực lòng hồ Hoà Bình thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hoà Bình”.

nguồn: http://baohoabinh.com.vn/