LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN ĐÀ BẮC

(Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 01/10/2020)

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG LÃNH ĐẠO
Thứ
Ngày
Giờ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


* Thông báo: