Cải cách hành chính

Sáng ngày 27/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Bàn Kim Quy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đà Bắc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, thành viên các Tổ Báo cáo viên,công chức, viên chức Phòng Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu tổng quan về dịch vụ công trực tuyến, hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình; hướng dẫn khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến; danh mục các dịch vụ công đang được triển khai thực hiện; quy trình thực hiện dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp thông qua các phần mềm, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử. Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, quản lý hồ sơ đã nộp, tra cứu hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến mức độ 4.

Chương trình tập huấn tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân giảm bớt chi phí, giảm việc đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; giảm tải văn bản giấy phải sử dụng khi làm hồ sơ, tiết kiệm được chi phí lưu trữ; minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính …; đồng thời hướng tới xây dựng chính quyền điện tử góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính trong thời gian tới.

Mai Hường - Thế Anh

Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện

Các tin khác

Viết bởi Quản trị trang thông tin