Listen
Downloads
Downloads
Overview Search Downloads
Overview

Number of Categories: 9
Văn bản chỉ đạo điều hành của huyện Files: 48
Văn bản của đơn vị Files: 41
Văn bản của tỉnh Files: 48
Văn bản Quy phạm Pháp luật Files: 24
Quyết định Files: 105
Thông báo Files: 18
Kế hoạch Files: 27
Thông báo tuyển dụng Files: 4
Vị trí, Chức năng nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn Huyện Files: 3

phan anh kien nghi

Bản đồ huyện

ban do da bac

Tìm kiếm...

unnamed

 trinhtau2

cam-cao-phong
de-an-343
UNG DUNG CNTT
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction